PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Conform prevederilor Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, TELCOR COMMUNICATIONS SRL va administra in condiţii de siguranţa si numai pentru scopurile specificate mai jos datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori un membru al familiei dumneavoastră.

 

Telcor Communications SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 17333.

 

In cazul in care aveţi vârsta sub 18 ani este obligatoriu ca si reprezentantul dumneavoastră legal (părinte, tutore, curator) sa completeze câmpurile speciale ale formularului de colectare a datelor.

 

Scopul colectării datelor este, dupa caz, solicitarea dumneavoastra de a primi o oferta cu serviciile oferite de compania noastra, sau înscrierea dumneavoastra la o campanie promotionala al carei suport tehnic este asigurat de TELCOR COMMUNICATIONS SRL

 

Sunteţi obligat(a) sa furnizaţi in totalitate datele solicitate, acestea fiind necesare la transmiterea ofertei solicitate de dumneavoastra/desemnarea castigatorilor premiilor campaniei promotionale.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele solicitate conduce automat la imposibilitatea de a primi oferta solicitata/a fi înscris la campania promotionala.

Prin completarea formularului de colectare a datelor va daţi acordul expres ca si in viitor sa primiţi informaţii comerciale despre produsele, serviciile, evenimentele, etc. oferite de TELCOR COMMUNICATIONS SRL sau de partenerii acesteia.

 

Conform Legii nr.677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale in legătura cu prelucrarea datelor dumneavoastră. Totodată aveţi dreptul de a solicita oricând ştergerea datelor dumneavoastră din baza de date. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteţi adresa cu o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa prin posta la serviciul „Secretariat” al SC TELCOR COMMUNICATIONS SRL, la adresa: str. Maltopol 11, sector 1, Bucureşti, sau prin fax la nr. 0316.900.001.

 

Daca unele dintre datele dumneavoastră personale suferă modificări va rugam sa ne informaţi despre aceasta in cel mai scurt timp, apeland Serviciul Informatii Clienti.

 

 

 

Director General

Serban Tigau